GRIP jest systemem służącym pracownikom do przeglądania informacji kadrowopłacowych.
Każdy pracownik otrzymuje login do systemu dzięki czemu może w dowolnej
chwili sprawdzić swoje wynagrodzenia za wybrany okres, absencje czy ilość dni urlopu
wypoczynkowego. W systemie tym nie rejestruje się żadnych informacji.
System wspomaga pracę wydziałów kadr i płac w zakresie przekazywania niezbędnych
informacji dotyczących pracownika. System wyświetla informacje w oparciu o
zarejestrowane dane w systemie Kadry i Płace

Skip Navigation

Navigation

    • Courses

      • Systemy internetowe