Rekrutacja
(REKR)

Podsystem Rekrutacja zapewnia kompleksową obsługę ewidencji ogłoszeń, tj.: tworzenie i edycja ogłoszenia, przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszenia do odpowiedniego wydziału odpowiedzialnego za jego publikację, bezpośrednie przypisywanie osoby aplikującej do wolnego stanowiska. Aplikacja umożliwia wprowadzanie szczegółowych informacji dotyczących testów, rozmów, komisji, wyniku oraz uzasadnienia wyniku. Ponadto, system umożliwia drukowanie protokołu z przeprowadzonej rozmowy, ogłoszenia, listy osób spełniających wymagania formalne, czy też uzasadnienia wyniku a także przesyła informację o nowym pracowniku do modułu KADRY.